HET GEBOUW

Opnieuw is er bedrijvigheid in het fabrieksgebouw uit de jaren 50 van de vorige eeuw, het stelt zich open voor de dorpen.

Een ruimte van 600 vierkante meter

Samen, separaat of slechts voor een deel te gebruiken

Er zijn grote verrijdbare tafels beschikbaar

Over het gebouw

De vele levens van een oude schoenfabriek

Een korte geschiedenis

De fabriek werd in de beginjaren 50 van de vorige eeuw gebouwd als schoenfabriek. Vele jaren daarna vond een groothandel in verf en behang er huisvesting. Het gebouw deed ook enige tijd dienst als manege.

Tot voor een poos geleden diende de voormalige fabriek nog als de opslagplaats van het archief van Audax, maar na het verhuizen van dat archief  kwam het leeg te staan. 

Van de vele schoen- en leerfabrieken in Loon op Zand is deze fabriek een van de laatste die niet is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

Toekomst

Misschien is het mogelijk het gebouw te behouden?
In ieder geval werd na een periode van hard werken het gebouw als “Het Uilennest” op 22 maart 2019 heropend.